REKS uudiskiri

REKS II kvartali 2021 uudiskiri

Uuendatud 30.06.2021

Seminar lõppkasutajatele – aasta peale üleminekuperioodi lõppu

25. augustil toimub Tallinnas seminar lõppkasutajatele ja müügiloahoidjatele, kus antakse ülevaade möödunud aasta pikkusest perioodist peale üleminekuaja lõppu. Seminaril on võimalik osaleda koha peal (eelregistreerimisega), kui COVID-19 situatsioon stabiilsena püsib. Seminar kantakse üle reaalajas ka veebi kaudu ning on järelevaadatav. Täpne info seminari kava ja registreerimise kohta edastatakse kõigile partneritele juulis meili teel ja kodulehel.

MLH lepingute uuendamine ja arvete väljastamine

II kvartalis jõudis lõpuni lepingute uuendamise protsess, mis tulenes finantsmudeli muudatusest ja 2021 aastatasude määra langetamisest. Kõigile müügiloahoidjatele on väljastatud aastatasudega seotud arved. Seoses sellega on ka tasaarveldatud summad, mida tootjad süsteemi ülesehitamiseks REKS loomisel ettemaksuna tasusid.

Ravimite ehtsuse kontroll Eestis ja EL tasandil

Hoiatusteadete osakaal skanneerimistes on Eestis võrreldes eelmise kvartaliga oluliselt langenud – nädalatel 7 ja 9 olid vastavad näitajad 0.2% ning 0.13%, nädalatel 23 ja 25 aga 0.05% ja 0.02% (joonis 1). Üheks põhjuseks on eelduslikult olnud kõigi osapoolte koostöö vene keelse klaviatuuri kasutamisest tingitud vigade vähendamisel. Samas ka koostöö selles osas, kui kasutaja tuvastab ise vea põhjuse ning saab seetõttu ravimi väljastada ilma hoiatusteadet edastamata. Joonisel toodud näitajas kajastuvad nii lõppkasutajate kui müügiloahoidjate poolsed hoiatusteated.

Joonis 1. Hoiatusteadete osakaal EL tasemel

EMVO poolt on välja arendamisel hoiatusteadete meneltussüsteem (AMS – alert management system), mille osas testimised algavad suvel ning pilootfaas sügisel. Menetlussüsteemi peamine eesmärk on pakkuda paremat kommunikatsioonilahendust lõppkasutajate ja müügiloahoidjate vahel ning efektiivistada hoiatusteadete menetlust.

REKS tänab kõiki oma partnereid eduka ja meeldiva koostöö eest ning soovib ilusat suve! Püsige terved!

Back to Top