REKS uudiskiri

REKS III kvartali 2022 uudiskiri

Uuendatud 07.10.2022

EtMVS

Septembris toimus EtMVS Core 1.11 ja Rep 1.07 versioonide paigaldus testkeskkonda (IQE). Uuenduse paigaldused tootmiskeskkonda (PROD) viiakse läbi oktoobris. Arendamisel on nii Core kui Rep keskkondade versioonid 2.00 ja 3.00, mis valmivad plaani kohaselt järgmisel aastal.

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelisel tasandil toimunud arutelude käigus leiti, et EMVO poolt arendatav hoiatusteadete menetlus/kommunikatsiooni platvorm AMS on hetkel suunatud rohkem tootjatele kommunikatsioonivahendiks. Platvormi arendus ja vastavad arutelud jätkuvad. Iga riik otsustab ise platvormiga liidestumise, kuivõrd paljudes riikides on mõne aastaga välja kujunenud juba hästi toimivad praktikad.

Tootjad

Müügiloahoidjate aastatasud 2023 aastaks kinnitatakse IV kvartalis.

Hoiatusteated

Ligi pooled EtMVS hoiatusteadetest olid III kvartalis seotud tundmatu tootekoodiga (pakend mida kontrolliti ei ole süsteemi üles laetud). Veerandi hoiatusteadetest moodustas katse deaktiveerida juba deaktiveeritud turvaelementi.

Järgmised sammud

IV kvartalis leiab aset REKS ja Ravimiameti kohtumine ravimite ehtsuse kontrolli süsteemi teemadel. REKS viib läbi koolitused mitmetele apteekidele. Toimub EtMVS süsteemi regulaarne turvaaudit. Kinnitatakse müügiloahoidjate aastatasud 2023 aastaks.

REKS tänab kõiki oma partnereid tulemusliku ja meeldiva koostöö eest ning soovib värvilist sügist

Back to Top