REKS uudiskiri

REKS II kvartali 2020 uudiskiri

Uuendatud 30.06.2020

Testperiood üleminekuaja lõpetamise ettevalmistusena

Üleminekuperiood Eestis lõppeb 1. septembril 2020. Sellega seoses toimub testperiood 22.06 – 12.07, mille käigus testitakse nii tööprotsesse, kui ka kommunikatsiooni osapoolte vahel, mis on seotud ravimite ehtsuse kontrollimise ja tekkivate hoiatusteadetega (alertidega). Samuti on Ravimiamet muutnud juhendit, kuidas tuleb käituda võltsingukahtlusega ravimipakendite korral.

Testimisel võivad osaleda kõik lõppkasutajad. Täpsem info on olemas REKS kodulehel (Testperioodi juhis 2020).

Esimese nädala vahetulemuste põhjal on esinenud 457 veateadet (EtMVS statistika baasil), millest lõppkasutajate poolt on teavitatud e-kirjaga või REKS veebivormi vahendusel 93.

REKS’il on valminud menetlustarkvara REK-IS, mis võimaldab sellega liidestunud osapooltel või veebivormi kaudu edastatud teavituste korral saada lõppkasutajal 24/7 kohest tagasisidet, kas tegemist on teadaoleva erandiga, mille võib väljastada või on konkreetne juhtum võetud käsitsi menetlusse.

Üleminekuperioodi lõpu infoseminarid

Juunis toimus webinari vormis eelkõige lõppkasutajatele suunatud koolitus, kus käsitleti üleminekuaja lõpetamise, sh. testperioodi, REKS menetlustarkvara ja Ravimiameti juhendi muutustega seotud teemasid. Webinar on järelvaadatav ka REKS kodulehelt (REKS veebipõhine infotund 16. juuni 2020).

Augusti lõpus toimub teine koolitus, kus tuuakse kuulajateni kokkuvõte testperioodist ning räägitakse üle septembrist kehtima hakkav korraldus. Koolitus on samuti webinari vormis.

Finantsmudeli muudatus

REKS nõukogu kinnitas juunis uue finantsmudeli, mille kohaselt vähenesid aastatasud müügiloahoidjatele al. 2021 aastast. Uued aastatasude määrad avaldatakse hiljemalt jaanuaris REKS kodulehel. Olulise muudatusena ei toimu edaspidi tasuda maksmine mitte järgmise aasta osas ettemaksetena, nagu see oli vajalik süsteemi käivitamisel, vaid jooksva aasta eest. Seega väljastab REKS arved 2021 aasta kohta 2021 aasta II kvartalis. 2020 aastal müügiloahoidjatele arveid ei väljastata.

Seoses nimetatud muudatusega on vajalik uuendada ka kõik müügiloahoidjatega sõlmitud lepingud, et vähendada osade aastatasude suurust alla praegu lepingus kehtestatud alammäära (erandite osas). REKS võtab selleks ühendust kõigi müügiloahoidjatega II p.a. jooksul.

Apteegireformiga seotud tegevused

II kvartalis jõudsid lõpule apteegireformiga seotud tegevused. Kokku sõlmiti uusi lepinguid 65.

EtMVS tehnilised uuendused

Juunis valmis Arvatol uus aruannetega seotud tarkvara versioon 1.04.009, mis käesolevaks hetkeks on paigaldatud testkeskkonda.

Hoiatusteadete ehk Alertide statistika

Valdavalt on alertide suhe skanneerimistesse ning absoluutarv olnud II kvartalis stabiilsed. Perioodil 25. mai kuni 21. juuni oli alretide koguarv 2903, mis matemaatiliselt võrdselt jaotatuna tähendab nädalas 725 alerti.

Joonis 1. Alertide koguarv perioodil 25. mai kuni 21. juuni 2020

REKS aastaraamat 2019

Valminud on REKS 2019 aastaraamat, millega saab tutvuda SIIT.

REKS tänab kõiki oma partnereid eduka ja meeldiva koostöö eest ning soovib ilusat Eestimaist suve! Kohtumiseni augusti koolitusel!

Üles