REKS uudiskiri

REKS uudiskiri

Uuendatud 12.04.2023

EtMVS

II kvartalis toimub EtMVS süsteemi uuendus Core & Rep 2.0 versioonile. Paigaldus testkeskkonda (IQE) toimub aprillis. Tootmiskeskkonda (PROD) paigaldus on kavandatud mais. Arenduses on versioonid 3.0 ja 4.0, mille valmimise tähtajad vastavalt käesoleva aasta lõpus ja järgmise aasta II kvartalis.

Rahvusvaheline koostöö

Arvato riikide kvaliteedi- ja tehniliste töögruppide kohtumine toimub 20-21 aprillil Riias. 11. mail toimub järjekordne EMVO peaassamblee istung. 15. mai toimub EMVO poolt korraldatav ravimiametitele (NCA) suunatud töötuba. Brüsselis toimub 16-17 mail EMVO poolt korraldatud OPS Summit. Summit on suunatud süsteemi tehniliste arutelude läbiviimisele. 23-24 mai toimub Berliinis Arvato poolt korraldatav tervishoiu sümpoosion.

Tootjad

Alates II kvartalist alustab REKS müügiloahoidjatele (MLH) arvete koostamist ja välja saatmist. Võrreldes eelmiste aastatega, ei pea erandi taotlemiseks MLH käesoleval aastal eraldi taotlust esitama. Erandi määramise aluseks on Ravimiameti poolt väljastatud statistika MLH eelmise aasta serialiseeritud toodete käibe kohta. Juhul kui MLH ei nõustu arvel toodud summaga, palume see esmalt üle kontrollida REKS kodulehel olevate MLH tasude määraga (ei ole muutunud võrreldes 2022 aastaga) ning võtta siis kindlasti ühendust REKSga, et välja selgitada erisuse põhjused.

Hoiatusteated

I kvartalis on olnud REK-IS kaudu edastatud hoiatusteadete arv stabiilne. Samuti automaatselt menetletud hoiatusteadete arv. Valdav osa REK-IS hoiatusteadetest on seotud tundmatu tootekoodiga (PC_01), millest ca 1/3 moodustavad meditsiiniseadmed, mille ehtsust apteek kontrollima ei pea. Viimati nimetatu suur osakaal on seotud veresuhkru määramisel kasutatavate seadmete 2D koodiga, mis käivitab automaatse päringu EtMVS süsteemi.

Erandite nimekiri ja pakendite kontrollimine

Eesti erandite nimekiri on Ravimiameti ja REKS koostöös loodud lahendus ravimitele, mille ehtsus on eelnevalt tuvastatud, kuid mis kontrollimisel annavad hoiatusteate. Paljudel juhtudel kantakse partiid erandite nimekirja tootja või hulgimüüja teavituse alusel. Erandiga seotud esmane hoiatusteade võib pärineda ka lõppkasutajalt, mille tulemusena kinnitab tootja või mõni teine pädev institutsioon selle ehtsust ning luba kanda erandite nimekirja. Tuvastamise seisukohast on kindlasti oluline ka lõppkasutaja poolt tehtud foto pakendist.

Eesti erandite nimekirja hallatakse REK-IS menetlussüsteemis. Iga lõppkasutaja edastatud teavitus läbib automaatse erandite kontrolli. Juhul kui tegemist on nimekirjas oleva partiiga, edastab REK-IS süsteem selle kohta automaatse vastuse. Lõppkasutaja ei pea ise midagi täiendavalt dokumenteerima vaid saab tugineda REK-IS teavitusele.

Lõppkasutaja võib kontrollida partii kuulumist erandisse ka REKS kodulehel olevast täielikust nimekirjast. Antud nimekiri on turvalisuse kaalutustel kaitstud parooliga (vajadusel saab selle, kirjutades aadressile: info[at]reks.ee). Lõppkasutaja võib otsustada erandi nimekirja kuuluval pakendil ehtsuse kontrolli ka üldse vahele jätta. Järelevalve protsessi jaoks tuleks aga sellisel juhul teha endale sellekohane märge, et hilisemalt oleks võimalik aru saada, miks retseptide alusel müüdud ravimeid oli rohkem kui pakendite deaktiveerimisi süsteemis.

Kolmas võimalus on, et pakendi ehtsust küll kontrollitakse REKS kaudu kui teavitust eraldi REK-IS süsteemi ei edastata. Sel juhul peab kasutaja üles märkima iga saadud hoiatuse kohta selgituse, miks antud hoiatusega pakend siiski kliendile väljastati.

Erandite puhul on iga lõppkasutaja otsustada, milline eeltoodud variantidest on nende ettevõtte jaoks kõige sobilikum. REKS soovitab kaaluda siiski kõikide hoiatuste osas teavituste saatmist REK-IS süsteemi, kuivõrd see annab kiire vastuse ja kindluse, et hoiatus on menetletud ning tulemus on aktsepteeritav.

REKS tänab kõiki oma partnereid tulemusliku ja meeldiva koostöö eest ning soovib kaunist kevadet!

Tagasi ülesse