REKS uudiskiri

REKS III kvartali 2021 uudiskiri

Uuendatud 30.09.2021

Seminar lõppkasutajatele – aasta peale üleminekuperioodi lõppu

25. augustil toimus Tallinnas seminar lõppkasutajatele ja müügiloahoidjatele, kus anti ülevaade möödunud aasta pikkusest perioodist – perioodist peale üleminekuaja lõppu. Eraldi teemana leidsid käsitlust veel Hansasofti poolt koostatud videojuhend lõppkasutajatele ning FMD rakendamine ravimitootjate vaatest. Konverents on ka järelvaadatav (Event ID: REKS2021).

Videojuhised

Seminaril tutvustatud videojuhised Hansasofti tarkvara jaoks on leitavad REKS kodulehelt.

REKS saab aeg-ajalt pöördumisi, mille osas on mureks lõppkasutaja infosüsteemi veateated. Kahjuks ei ole REKSil siinkohal võimalik aidata, kuid Hansasoft on oma klientidele appi tulnud ja koostanud informatiivsed videojuhendid.

REKS aastaraamat

Valminud on REKS järjekordne aastaraamat, mis on leitav aadressilt https://yb2020.reks.ee/.

Eelmise aasta märksõnadena saab nimetada REK-IS ehk veateadete menetlussüsteemi loomist, üleminekuperioodi lõppemist Eestis, AMS ehk alert management system loomise algust EMVO poolt, aga kindlasti ka COVID vaktsiinidega seonduvat. Füüsilised koolitused asendusid virtuaalsetega, mis oli selles mastaabis kindlasti uus kogemus nii REKS kui ka kuulajate jaoks. Muutus finantsmudel, sõlmiti uued lepingut MLHtega ning vähenesid MLH aastatasud.

Ravimite ehtsuse kontroll Eestis ja EL tasandil

Hoiatuste suhtarv skanneerimistesse Eestis langes septembris tasemele 0.01% (aasta alguses oli see näitaja 0.16%).

Joonis 1. Hoiatusteadete osakaal EL tasemel

Enim on EL tasandil hoiatusteateid seotud tundmatu partii numbriga ja kõige vähem on neid seotud aegumiskuupäevaga (joonis 2).

Joonis 2. Hoiatusteadete osakaal EL tasemel kategooriate lõikes
Olulisemad sündmused IV kvartalis

Aasta IV kvartalis ootab REKSi ees iga-aastane turvaaudit. REKS kodulehel olev erandite nimekirja ligipääsu osas muutub edaspidi nõutavaks kasutajanime ja parooli sisestamine. Vastav informatsioon edastatakse kõigile kasutajatele e-maili teel. Muudatuse põhjuseks on andmete suurem turvalisus

REKS meeskond soovib kõigile ilusat sügist!

Back to Top