REKS uudiskiri

REKS I kvartali 2022 uudiskiri

Uuendatud 08.04.2022

Hoiatusteated

I kvartalis viis REKS läbi täiendava analüüsi hoiatusteadete osas. Positiivse trendina tuleb märkida, et võrreldes 2021 aasta veebruariga on hoiatusteadete hulk aastaga vähenenud üle 10 korra, samal ajal suurenes pakendite skannereimiste arv 4% (joonis 1).

Joonis 1. Hoiatusteadete ja skaneerimiste dünaamika veebruaris 2022 võrrelduna veebruariga 2021
EtMVS

EtMVS järgmise versiooni (1.10) paigaldus on kavandatud live keskkonda mai kuus. II kvartali lõpus oli kasutajaliidese (interface) uue versiooni (v4) kasutusele võtnud 96% lõppkasutajatest. EtMVS uue versiooni paigalduse järgselt kaob ära tugi kasutajaliidese eelmisele versioonile (v3) ning selle kaudu ei pruugi süsteem olla enam kättesaadav!

Aastatasud 2022

Kuni 31. märtsini oli võimalik MLHtel edastada erandi taotlusi aastatasude osas.
II kvartalis saadab REKS välja aastatasudega seotud arved MLHtele.

Rahvusvaheline koostöö – AMS

I kvartalis liitusid EMVO poolt arendatava hoiatusteadete menetlussüsteemiga AMS (alert management system) ka tootjad. Tegu pole siiski otseselt menetlussüsteemiga vaid pigem kommunikatsioonikanaliga, mille kaudu on eelkõige tootjatel võimalik anonüümselt andmeid küsida ja lõppkasutajal anonüümselt neid edastada käimasolevate hoiatusteadete uurimisjuhtumite kohta.

REKS tänab kõiki oma partnereid tulemusliku ja meeldiva koostöö eest!

Back to Top