REKS uudiskiri

REKS IV kvartali 2020 uudiskiri

Uuendatud 23.12.2020

Hoiatusteadete menetlemine

Seisuga 16.12 oli REKS poolt menetletud 860 hoiatusteadet, neist automaatselt 626 ehk 73% mis tähendab lõppkasutajale kohest vastust ning võimalust ravim ka koheselt väljastada.

  • MLH poolset vastust ootas antud hetkel 12 menetlust
  • LK poolset vastust ootas antud hetkel 16 menetlust
  • RA poolset vastust ootas antud hetkel 2 menetlust

 

  • Kõik toodud arvud on seisuga 16.12.2020 seisuga ning need muutuvad päevade jooksul olenevalt sellest kui kiiresti vastus edastatakse

Lepingu REK-IS kasutamiseks on detsembri seisuga sõlminud 87% lõppkasutajatest. REK-IS võimaldab saada lõppkasutajal kohese tagasiside kui tegemist on erandite nimekirja kuuluva ravimiga ning ühtlasi katta ära konkreetse hoiatusteatega seonduv nõutud dokumenteerimisvajaduse. REK-IS kasutamine kõigile lõppkasutajatele on tasuta. Üksikud ettevõtted on teavitanud, et nemad infosüsteemi liidestusega lahendust kasutama ei hakka. Viimati nimetatud lahenduse korral palub REKS edastada teavitused REK-IS veebivormi vahendusel, mis on leitav REKS kodulehel. Sellisel juhul on kasutatavad kõik REK-IS funktsionaalsused ning erandite nimekirja kuuluva ravimi osas laekub samuti teavitus koheselt.

Turvaaudit

Perioodil november -detsember viidi läbi REKS turvaaudit. Audit tuvastas, et REKS protsessid ja ravimite ehtsuse kontrolli süsteem on vastavuses ISO 27001:2013 nõuetega.

MAH lepingute uuendamine

III kvartalis saatis REKS välja uuendatud lepingut, tulenevalt muutunud finantsmudelist. Aasta lõpuks on ca 50% lepingutest uuendatud. Tuletame meelde, et vastavalt uuendatud finantsmudelile on MLHtel I kvartali jooksul võimalik esitada taotlus erandite saamiseks 2021 aastatasu osas. Erandid tuleb esitada hiljemalt 2021 aasta 31. märtsiks. Täpsem info aastatasude kohta on toodud ka REKS kodulehel: https://www.reks.ee/mlh-aastatasud/.

REKS tänab kõiki oma partnereid eduka ja meeldiva koostöö eest lõppeval aastal ning soovib häid pühi jatoredat aasta lõppu!

Back to Top