• Home
  • /
  • Müügiloa omanikud

Müügiloa omanikud

Müügiloa omanikud

Uuendatud 11.10.2022

EESTI ANDMEKOGUGA LIIDESTUMINE

  • Vajalik on sõlmida leping REKS-iga. Lepingu eesmärk on võimaldada kasutada andmekogu ning määratleda andmekogu kasutamisega seotud tasud.
  • Lepingu kavandi saamiseks palume pöörduda info(at)reks.ee aadressile.

Kui olete sõlminud REKSiga lepingu enne septembr 2020, siis tulenevalt finantsmudeli muudatusest (rohkem infot leitav all pool) tuleb sõlmida uus leping. Kui te pole veel uut lepingut allkirjastamiseks saanud, siis palume pöörduda info(at)reks.ee. Täpsemad lepingu muudatused leiate SIIT.

MLH LEPINGU LÕPETAMINE

Lepingu lõpetamiseks palume MLH saata email järgmise sisuga:

„Palume lõpetada MLH XXX lepingu number 4.2-20XX.XX alates pp/kk/aaaa.“ Palume lisada ka põhjus, miks leping lõpetatakse.

E-maili saatja, või vähemalt kirja koopias, peab olema isik, kes allkirjastas lepingu ( ettevõtte allkirjaõiguslik isik).

Lepingu lõpetamisel ei tagastata juba makstud aastatasu.

PÄRINGUD EtMVSi LAETUD TOODETE KOHTA

Et muuta võimalikud infopäringud operatiivsemaks, kuid samas endiselt tagada, et võimalik delikaatne informatsioon ei satuks kolmandate isikute kätte on REKS’il võimalik informatsiooni MLH poolt EtMVS’i laetud toodete kohta väljastada e-kirja teel isikutele, kes on:

  1. MLH poolne allkirjaõiguslik isik;
  2. isikuga, kes on määratud REKS’ga sõlmitud lepingus kontaktisikuks;
  3. on eelnimetatud isikute poolt kirjalikus vormis REKS’ile esitatud volitatud isikuna, kelle osas on ära märgitud nimi, e-maili aadress, telefon ja ametikoht.
MÄÄRATUD HULGIMÜÜJAD

Müügiloahoidjal on võimalik nimetada määratud hulgimüüja (Designated wholesaler). Antud määratlus annab hulgimüüjale võimaluse mitte teostada kontrolli antud MLH ravimitele, kuivõrd hulgimüüja saab kinnitada kontrollitud tarneahelas olemist.

Täpsemalt on vastavaid funktsioone kirjeldatud EMVO põhiandmete juhendis (Master Data Guide).

ANDMEKOGU AASTATASUD

Eestis tegutsevad, serialiseeritud ravimite käitlemisega seotud müügiloahoidjad peavad andmekogu kasutamiseks tasuma vastava aastatasu – flat fee.

Back to Top