REKS eesmärk

REKS eesmärk

REKS on mittetulunduslik organisatsioon, mis on loodud Eesti ravimite ehtsuse kontrolli süsteemi rakendajaks ja koordineerijaks ning mida haldavad mitmed sidusrühmad ravimite tarneahelas Eestis (ravimitootjad, haiglad, hulgimüüjad ja apteegid).

Ravimite ehtsuse kontrolli süsteemi loomise aluseks on võltsravimite direktiivi (FMD) (Falsified Medicines Directive (Directive 2011/62/EU)) avaldamine Euroopa Liidu poolt 2011. aasta juulis ning selle alusel 2016. aastal avaldatud delegeeritud määrus (2016/161), mis kehtestavad nõuded luua üle-euroopaline ravimite ehtsuse kontrolli süsteem. See tähendab muuhulgas seda, et kõik retseptiravimite pakendid peavad kandma turvaelemente (unikaalne identifikaator ning pakendi rikkumisvastane seade),  mis võimaldab ravimid tuvastada ja kontrollida nende ehtsust enne, kui need väljastatakse patsiendile.

Üles