Projektiplaan

Projektiplaan

Eesti ravimite ehtsuse kontrolli süsteemi väljaarendamine ja rakendamine on töös. Eesti keskne süsteem (NMVS) on plaanis täielikult valmis saada 2018. aasta II kvartali lõpuks, peale mida on võimalik ühendada Eesti NMVS Euroopa keskse andmekoguga (planeeritud juuli keskel).
Eesti süsteemi lõppkasutajate (apteegid, haiglaapteegid, hulgimüüjad) infosüsteemid peavad olema liidestumiseks valmis 2018. aasta juuni lõpuks, et oleks võimalik läbida vajalikud testimised. Eesti süsteemi piloteerimine, kus osalevad lõppkasutajate esindajad, on kavandatud august – september.
REKS alustab lepingute sõlmimist lõppkasutajatega 2018. aasta II kvartalis. Samal ajal alustatakse lepingute sõlmimist ka Eestis ravimeid turustavate retseptiravimite müügiloa hoidjatega.
Koolitused piloteerijatele on kavandatud suve alguses, vahetult enne pilooti. Samuti on plaanis piloteerimise lõppemisel oktoobris teha kokkuvõte piloteerimise tulemustest ning neid laiemalt tutvustada ning anda täpsemat infot edasise süsteemi rakendamise kohta.
Kõikide ülejäänud, piloodis mitte osalenud, osapoolte kaasamine ja süsteemiga liidestumine on plaanis lõpetada oktoobri keskpaigaks, et oleks võimalik tagada süsteemi täielik käivitamine 9. veebruarist 2019.
Tagasi ülesse