Apteegid ja haiglad

Apteegid ja haiglad

Apteegid, haiglad ja teised terviseteenuseid pakkuvad asutused, mis pakuvad ravimeid avalikkusele, peavad enne ravimi patsientidele väljastamist selle ehtsust kontrollima ning seejärel REKS andmebaasis ’tarbituks’/’väljastatuks’ märkima.

REKS korraldab kaasamisprotsessi apteekidele ja teistele tervishoiuasutustele, kes peavad liidestuma REKS andmebaasiga, kuid mingeid tasusid sellega ei kaasne.

Järgmised tegevused on apteekide ja haigla apteekide poolt vajalikud selleks, et rakendada Euroopa Komisjoni võltsravimite direktiivist (2011/62/EL) tulenevad nõuded ning luua ühendus Eesti ravimite ehtsuse kontrolli süsteemiga:

 • Apteegis kasutuseloleva infosüsteemi lisaarenduse tellimine oma infosüsteemi arendajalt.
  • Infosüsteemi arendajal on tehnilisele dokumentatsioonile ligipääsu saamiseks vajalik allkirjastada konfidentsiaalsusleping REKS-iga (lepingu põhi eesti keeles ja inglise keeles).
  • Kui konfidentsiaalsusleping on allkirjastatud, siis on võimalik infosüsteemi arendajal registreeruda arendajate portaalis (https://www.sws-nmvs.eu).
  • Seejärel aktsepteerib REKS arendaja registreeringu ning ligipääs dokumentidele võimaldatakse portaali kaudu. Kõik tehnilised dokumendid tehakse kättesaadavaks läbi portaali, et oleks võimalik tagada, et ainult ette nähtud inimesed saavad dokumentidele ligi ning, et kõik arendajad oleksid koheselt kursis ka dokumentatsiooni uuendamisega.
  • Arendajad on kohustatud järgima süsteemiga liidestumise käigus tehnilisi spetsifikatsioone ja nõudeid ning liidestuse realiseerimise järgselt omaltpoolt kinnitama arenduste kvaliteeti.
 • Apteekidel on soovitatav nõuda oma infosüsteemi arendajalt kasutusjuhendit või koolitust seoses sisse viidud muudatustega.
 • Ravimite ehtsuse kontrollimiseks 2D koodide lugemist võimaldavate skannerite soetamine. Oluline on skannerite mudelite osas suhelda oma infosüsteemi arendajaga, kuna skannerid peavad võimaldama automaatselt läbi süsteemi kontrolli teostada ning seetõttu peavad ühilduma apteegis kasutusel oleva infosüsteemiga.
 • Selleks, et süsteem läheks tööle sujuvalt on oluline, et apteegid oleksid kursis süsteemi ja selle toimimisega juba varem. Eestis toimub süsteemi piloteerimine 2018. aasta august-september ning pakub selleks hea võimaluse. See aga eeldab, et apteegi infosüsteemi arendaja on jõudnud arendused lõpetada hiljemalt juuni lõpuks, et oleks võimalik infosüsteemi ühendamine REKS süsteemiga ning viia läbi vajalikud testimised.
  • Piloteerimisele eelnevalt on piloodis osalevatel apteekidel võimalus osaleda REKS-i poolt pakutaval täiendaval koolitusel.
  • Huvi korral piloodis osaleda palume sellest teavitada e-kirja teel info@reks.ee.
  • Apteegid, kes piloteerimisel ei osale, peavad olema REKS süsteemiga ühendatud 2018. aasta oktoobri keskpaigaks.
  • IV kvartalis on planeeritud piloodi kokkuvõtete tegemine ning töötoad kõikide lõppkasutajate liidestamiseks.
 • Vajalik on sõlmida leping REKS-iga. Leping sõlmitakse juriidiliste isikutega, mitte iga apteegi tegevuskohaga. Lepingu sõlmimine toimub 2018. aasta II kvartalis.
 • Apteegis on vajalik määrata tööjõuressursid, et skaneerida ja/või deaktiveerida turvaelemendid. Protsesside vaatest on näiteks vajalik läbi mõelda, kas ravimit on vajalik skaneerida ka selle saabumisel apteeki või ainult ravimi väljamüümisel koos deaktiveerimisega ning võltsingu kahtluse tuvastamise korral tegevused.

NB! Lõppkasutaja infosüsteemi liidestamine ja selleks vajalikud arendused on lõppkasutaja kohustus!

Üles