Apteegid ja haiglad

Apteegid ja haiglad

Apteegid, haiglad ja teised terviseteenuseid pakkuvad asutused, mis väljastavad ravimeid avalikkusele, peavad enne ravimi patsientidele väljastamist selle ehtsust kontrollima ning seejärel REKS andmebaasis turvaelemendi deaktiveerima ehk ravimi ’väljastatuks’ märkima.

Järgmised tegevused on apteekide ja haigla apteekide poolt vajalikud selleks, et rakendada Euroopa Komisjoni võltsravimite direktiivist (2011/62/EL) tulenevad nõuded ning luua ühendus Eesti ravimite ehtsuse kontrolli süsteemiga:

 • Apteegis kasutuseloleva infosüsteemi liidestamiseks vajaliku arenduse tellimine oma infosüsteemi arendajalt.
  • Infosüsteemi arendajal on tehnilisele dokumentatsioonile ligipääsu saamiseks vajalik allkirjastada konfidentsiaalsusleping REKS-iga (lepingu põhi eesti keeles ja inglise keeles).
  • Kui konfidentsiaalsusleping on allkirjastatud, siis on võimalik infosüsteemi arendajal registreeruda arendajate portaalis (https://www.sws-nmvs.eu).
  • Seejärel aktsepteerib REKS arendaja registreeringu ning ligipääs dokumentidele võimaldatakse portaali kaudu. Kõik tehnilised dokumendid tehakse kättesaadavaks läbi portaali. Sellega tagatakse, et ainult selleks õigustatud inimesed saavad dokumentidele ligi ning, et kõik arendajad oleksid koheselt kursis ka dokumentatsiooni uuendamisega.
  • Arendajad on kohustatud järgima süsteemiga liidestumise käigus tehnilisi spetsifikatsioone ja nõudeid ning liidestuse realiseerimise järgselt omapoolselt kinnitama arenduste kvaliteeti.
 • Apteekidel on soovitatav nõuda oma infosüsteemi arendajalt kasutusjuhendit või koolitust seoses sisse viidud muudatustega.
 • Ravimite ehtsuse kontrollimiseks 2D koodide lugemist võimaldavate skannerite soetamine. Oluline on skannerite mudelite osas suhelda oma infosüsteemi arendajaga, kuna skannerid peavad võimaldama automaatselt läbi süsteemi kontrolli teostada ning seetõttu peavad ühilduma apteegis kasutusel oleva infosüsteemiga.
 • Selleks, et süsteem läheks tööle sujuvalt on oluline, et apteegid oleksid kursis süsteemi ja selle toimimisega juba varem. Eestis toimuv süsteemi piloteerimine perioodil 2018. aasta november – detsember pakub selleks hea võimaluse. See aga eeldab, et apteegi infosüsteemi arendaja on arendused lõpetanud, et oleks võimalik infosüsteemi liidestamine REKS infosüsteemiga. Ühtlasi peab andma arendaja lõppkasutajale kinnituse, et arendused on teostatud vastavuses kehtestatud nõuetega.
  • Soovi korral piloodis osaleda palume sellest teavitada e-kirja teel info@reks.ee.
  • Peale piloodi lõppu tutvustab REKS selle tulemusi kõigile partneritele.
 • Vajalik on sõlmida REKS’ga leping. Leping sõlmitakse juriidiliste isikutega, mitte iga apteegi tegevuskohaga. Lepingu sõlmimine toimub 2018. aasta II kvartalis.
 • Apteegis on vajalik protsesside poolelt läbi mõelda tegevused ravimi ehtsuse kontrollimisel ning turvamärgise deaktiveerimisel. Näiteks, kas ravimit on vajalik skaneerida ka selle saabumisel apteeki või ainult ravimi müümisel koos deaktiveerimisega, tegevused võltsingu kahtluse tuvastamise korral jne.

NB! Lõppkasutaja infosüsteemi liidestamine ja selleks vajalikud arendused on lõppkasutaja kohustus!

Üles