Menetlus


 

Võltsingukahtluste menetlemine


Uuendatud 14.02.2020

EDASTATUD VÕLTSINGUKAHTLUSED

Allolevas tabelis toodud ravimite pakendite kontrollimisel ei ole vajalik sama veakoodi ilmnemisest REKS’i teavitada. Nimetatud partiide ravimid on lubatud tulenevalt Ravimiameti juhisest järgmisele tarbijale või lõpptarbijale väljastada.
Vastutus nende ravimite väljastamisel lasub ravimi väljastajal. REKS kodulehel on esitatud vaid tootjate/müügiloahoidjate või Ravimiameti poolt saadud informatsioon.
TUNDMATU TOOTEKOOD
Veakood: NMVS_NC_PC_01

Raviminimetus GTIN Partii nr Kõlblikkuse kuupäev Tootja Menetluse tulemus
ACCU-CHEK INSTANT TESTRIBAD N50 N/A N/A N/A ROCHE DIAGNOSTICS Roche Diabetes Care GmbH Tegemist on meditsiiniseadmega, mida ei saa kontrollida.
AMOXICILLIN/
CLAVULANIC ACID ACTAVIS
15690528191186 EB8717016-B 30.11.2019 MILPHARM LIMITED (Actavis Group
PTC ehf.)
India turule mõeldud serialiseeritud koodi laadne kood, mida ei saa kontrollida.
ATSIMUTIN
TBL 50MG N100
18906058861305 BC181701, BC181501 BC182501, BC182601 BC182601, BC181701 BC180501, BC171601 BC161301, BC160101 31.05.2021 PHARMASWISS
D.O.O.
Toodetud enne 09.02.2019. MLH ei sünkroniseeri andmeid.
BUPIVACAINE CLARIS 5,0MG/ML INJ
5MG/ML 20ML N1
28902344562014 B5B0358 31.08.2021 NORAMEDA UAB Toodetud enne 09.02.2019. MLH ei sünkroniseeri andmeid.
DEPO-PROVERA INJ SUSP VIAAL 150MG/ML 1ML N1 (ET) 08699532779847 N/A N/A PFIZER Müügiloata ravim, mida ei saa kontrollida.
FLUCONAZOLE CLARIS INF. SOL. 2mg/ml 100ml N1 N/A Partii A0B0980 N/A Toodetud enne 09.02.2019. MLH ei sünkroniseeri andmeid.
FUROSEMIDE
NORAMEDA
INJ/INF LAH
10MG/ML 2ML N10
38902344405028 B5B0186 30.04.2020 NORAMEDA UAB India turule mõeldud serialiseeritud koodi laadne kood, mida ei saa kontrollida.
IMMUNATE 1000
RÜ/750 RÜ INJ SUBST
750RÜ+1000RÜ
N1+LAH 10ML
00642621006957 C3T027AF 30.04.2020 Baxalta
Innovations GmbH
Tehnilised probleemid. Müügiloahoidja on kinnitanud, et partii on korrektne.
LIDOCAINE
CLARIS INJ 20MG/ML 5ML N10
38902344444027 B5B0034 31.12.2019 NORAMEDA UAB India turule mõeldud serialiseeritud koodi laadne kood, mida ei saa kontrollida.
PARACETAMOL ACCORD
TBL 500MG N10 või N20
15055565731991
15055565732004
N/A N/A ACCORD
HEALTHCARE
LIMITED
Käsimüügiravim – 2D kood ei ole serialiseeritud toote kood.
PRILIGY TBL 30MG N3
PRILIGY TBL 60MG N3
00000000010276
00000000010245
78003
88002
30.11.2020
30.06.2021
30.06.2020
Berlin-Chemie Menarini Toodetud enne 09.02.2019. MLH ei sünkroniseeri andmeid.
PROPOFOL
NORAMEDA INJ/INF EMULS 10MG/ML 50ML N1
38902344575011 A0B0899 31.07.2020 NORAMEDA UAB
(CLARIS
INJECTIBLES LTD)
India turule mõeldud serialiseeritud koodi laadne kood, mida ei saa kontrollida.
SODIUM CHLORIDE B.BRAUN 0,9% INF LAHUS 250ML N10 40305390283631 18476401
18482417
30.06.2021B. BRAUN
MELSUNGEN AG
Tegemist ei ole serialiseeritud tootega. Ehtsust ei pea kontrollima.
SPEDRA
TBL 200MG N4
00000000021357 78002
58501
30.04.2022 MENARINI – VON HEYDEN GMBH
(Berlin-Chemie)
Toodetud enne 09.02.2019. MLH ei sünkroniseeri andmeid.
SPEDRA
TBL 100MG N4
00000000021364 58502 30.06.2020 MENARINI – VON HEYDEN GMBH
(Berlin-Chemie)
Toodetud enne 09.02.2019. MLH ei sünkroniseeri andmeid.
TUNDMATU PARTII
Veakood: NMVS_FE_LOT_03
Veateate kirjeldus: Süsteemist ei leitud partii andmeid
Raviminimetus GTIN Partii nr Kõlblikkuse kuupäev Tootja Menetluse tulemus
ALLOPURINOL
SANDOZ TBL
300MG N100 / 100MG N50
13838957035059
03838957035021
AHB1I76
AHB1D76
AHA1J86
AHA2B86
31.08.2019
31.03.2019
30.09.2020
LEK PHARMACEUTICALS D.D. India turule mõeldud serialiseeritud koodi laadne kood, mida ei saa kontrollida.
BANEOCIN SALV
250TÜ+5000TÜ/G
20G SANDOZ GMBH
9002260020126 344118B 11.09.2021 SANDOZ GMBH Ravim on toodetud enne 09.02.2019 ja MLH ei lae andmeid tagantjärele üles.
DIRONORM TBL 20MG+5MG N30 05997001368916 T91173A 31.01.2022 GEDEON RICHTER Vale riigi andmekogusse laetud andmed.
MLH kinnitab, et partii on korrektne.
HALOPERIDOL-RICHTER TBL 1,5MG N50 05997001368909 T8B707B 30.11.2023 GEDEON RICHTER Vale riigi andmekogusse laetud andmed.
MLH kinnitab, et partii on korrektne.
CISPLATIN ACCORD INF CONC 1MG/ML 100ML N1 05060149311707 PY00380 Accord Healthcare Tootja poolne tehniline tõrge andmete laadimisel.
MLH kinnitab, et partii on korrektne.
PARACETAMOL ACCORD
TBL 500MG N50
05909991290474 PLX14A96 211231 ACCORD
HEALTHCARE
LIMITED
Toodetud enne 09.02.2019. MLH ei sünkroniseeri andmeid.
KÕLBLIKKUSE KUUPÄEV EI ÜHTI
Veakood: NMVS_FE_LOT_12
Veateate kirjeldus: Expiry date does not match the date held in the NMVS
Raviminimetus GTIN Partii nr Kõlblikkuse kuupäev Tootja Menetluse tulemus
BISOPROLOL ACCORD TBL 5MG N30 05055565725108 PX05971 08.2021 Accord Healthcare Probleem andmete laadimisega. MLH kinnitab, et partii on korrektne ja vastab FMD nõuetele.
LEVETIRACETAM ACCORD TBL 250MG N30 05055565706688 X18806 08.2021 Accord Healthcare Probleem andmete laadimisega. MLH kinnitab, et partii on korrektne ja vastab FMD nõuetele.
VARDENAFIL SDZ
10MG 4FCT
03838957091263 F88645 27.02.2021 Sandoz Pharmaceuticals d.d. 2D maatriksis aegumiskuupäev valesti kodeeritud. Probleem võib tekkida eeldatavalt käsitsi kontrollimisel
VARDENAFIL SDZ
20MG 4FCT
03838957091270 F88512 27.03.2021 Sandoz Pharmaceuticals d.d. 2D maatriksis aegumiskuupäev valesti kodeeritud. Probleem võib tekkida eeldatavalt käsitsi kontrollimisel
RAVIMIAMETI POOLT TEAVITATUD ERANDID, MIS ON LUBATUD VÄLJASTADA
Raviminimetus GTIN Partii nr Kõlblikkuse kuupäev Tootja Menetluse tulemus
ARCOXIA
tbl 90mg N14
Etoricoxibum
174114008933
186182191932
184422756829
175277663470
191867575503
175418938212
138402149626
107776793170
147957868855
152360651874
134852739654
124860252368
126561813429
188742074706
149787668401
104991181468
128635031414
106734701297
157198577941
153690913640
R035120 30.06.2021 Merck Sharp & Dohme Ekslikult hävitatuks märgitud pakend
CLEXANE 4000
CLEXANE 6000
CLEXANE 8000
Kogu partii 8S11F
8S969
8S1A5
Sanofi Aventis Puuduvad serialiseerimise andmed (ainulaadne ID)
DOLOPROCT 1mg + 40mg 91840A ja 91858A Bayer Tehnilistel põhjustel ei saa tootja andmeid üles laadida
DOCETAXEL ACCORD X21047 ja PY03497 Intas Pharma Zes Rikkumisvastane seade võib olla defektne
LEVETIRACETAM ACCORD TBL 250MG N30 X18806 – 250 ühikut Accord Healthcare OÜ Rikkumisvastane seade võib olla defektne
LEVETIRACETAM ACCORD TBL 1000MG N30 X19782 – 1019 ühikut Accord Healthcare OÜ Rikkumisvastane seade võib olla defektne
NOVORAPID Penfill 5X3 ML Kogu partii HR7R381 Novo Nordisk A/S Puudub rikkumisvastane seade
ONKOTRONE inj 2mg/ml
10ml N1
Kogu partii 8L027M Baxter Oncology GmbH Staatus ekslikult märgitud „DESTROYED“
QUETIAPINE ACCORD PROLONG
TBL 400MG N60
Y05531 Intas Pharmaceuticals Ltd. Turvaelementidel on 2D koodis partii numbril sisestamata viimane number ja kõlblik kuni kuupäeva asemel on kasutatud pakendamise kuupäeva. Ravimipakendile trükitud inimloetavad andmed on õiged
SAL-EKARZIN salv 0,5mg+30mg/g 15g N1 Partii 500 pakendit U510065 Antibiotice S.A Ekslikult märgitud deaktiveerituks
SOMNOLS TBL 7,5MG N30 04750232006573 5300219 28.02.2022 AS Grindeks Ekslikult märgitud deaktiveerituks
TEMOZOLOMIDE ACCORD CAPS 20MG N5 PY00232 – 243 ühikut Accord Healthcare OÜ Rikkumisvastane seade võib olla defektne
TRIVERAM 20/10/5mg N30 Kogu partii 658211 MLH Servier Puuduvad serialiseerimise andmed (ainulaadne ID)
MLH POOLT TEAVITATUD ERANDID
Raviminimetus GTIN Partii nr Kõlblikkuse kuupäev Tootja Menetluse tulemus
ACCOFIL INJ/INF LAHUS 480MCG/0,5ml N5 SÜSTL 05055565720509 3820004 Accord Healthcare Probleem andmete elektroonilises ülekandes
ADACEL INJ SUSP SÜSTLIS 0,5ML N1 U6400AA3V Sanofi Pasteur Info üleslaadimisel esineb tehnilisi tõrkeid.
Elaprase PL EE
2mg/ml x1 DHL
TERG16A05 30.06.2021 Takeda Pharmaceutical Company Ltd. Veateade seoses kõlblikkuse ajaga.
Elaprase PL EE
2mg/ml x1 DHL
TERG16A12 30.06.2021 Takeda Pharmaceutical Company Ltd. Veateade seoses kõlblikkuse ajaga.
Firazyr SI EE
30mg/3ml x1 DHL
TFSB01A07 31.01.2021 Takeda Pharmaceutical Company Ltd. Veateade seoses kõlblikkuse ajaga.
Gabagamma caps
300mg N50
19C295 02.2022 Wörwag Pharma GmbH & Co Andmed ei ole tootja poolt üles laetud.
Glukosamine PN
400mg 270pcs
1951377
1951378
1951379
1951433
1951475
Pharma Nord Osad skännerid ei suuda koodi välja lugeda.
Replagal SE FI EE
3.5MG x1 DHL
TRRF10A05 31.05.2020 Takeda Pharmaceutical Company Ltd. Veateade seoses kõlblikkuse ajaga.
Vpriv FI EE
400 u/v x1 DHL
TVSH07A07 31.07.2021 Takeda Pharmaceutical Company Ltd. Veateade seoses kõlblikkuse ajaga.
Vpriv FI EE
400 u/v x1 DHL
TVSF05A20 31.05.2021 Takeda Pharmaceutical Company Ltd. Veateade seoses kõlblikkuse ajaga.
MÜÜGILOATA RAVIMID
Raviminimetus GTIN Partii nr Kõlblikkuse kuupäev Tootja Menetluse tulemus
ADRENALIN OSEL INJ 1MG/ML 1ML N10 08699788750027 19607002 30.01.2023 Osel Ilac San. ve Tic. A.S. Eestis on see ravim müügiloata. Kuivõrd andud pakendi andmeid ei ole süsteemi üles laetud ei ole vajalik ega võimalik antud ravimipakendi ehtsust kontrollida.

Veateate kood: NMVS_NC_PC_01
Veateate kirjeldus: Tundmatu tootekood

CALES 08470007005063 Kocak Muu alternatiivne kood (Türgi pakend), mida ei saa ega pea REKS andmekogust kontrollima.

 

Üles