Sertifikaadi laadimine

Sertifikaadi laadimine ja kontode loomine lõppkasutajale

SERTIFIKAAT:

Andmekogus kasutamiseks vajalik sertifikaat on unikaalne ja see salvestatakse kindlasse seadmesse. Eelnvast tulenevalt on süsteem kätte saadav üksnes sama seadet kasutades, kuhu sertifikaat laaditi.
REKS loob kliendi ja väljastab sertifikaadi ainult esmasele asutuse administraatorile. Järgmiste sertifikaatide laadimine on iga asutuse administraator luua ja hallata.

SERTIFIKAADI LAADIMINE
1. Sertifikaat laetakse veebilehe kaudu ja salvestatakse konkreetsesse seadmesse. Hilisemad
sisselogimised tuleb teha selle sama seadmega. Laadimisel tuleb sisse logida e-kirjaga laekunud kasutaja nime ja parooli kasutades. Parooli edastab esmase konto loomisel REKS administraator. Kui sertifikaat luuakse juba olemasoleva asutuse sees siis edastab parooli iga vastava asutuse administraator

2. NB sertifikaat tuleb alla laadida 24h jooksul alates selle esmasest väljastamisest. Palume varuda aega ja vajadusel tehnilise abilise olesolu.

3. Laadimisel on paar nüanssi mida järgida:
   a. Esmalt tuleb e-kirjast sisestada antud TAN
   b. Protsessi kestel kindlasti eraldi üles märkida ekraanile eraldi aknas kuvatav kood (passphrase).
   c. Süsteemi sisse logimisel tuleb kasutada REKS ADMIN poolt edastatud parooli

4. Kui sertifikaadi laadimine õnnestus siis tuleb teha uus sisselogimine valides logimisel siis õige sertifikaadi. Kindlasti tuleb jälgida et brauseri mälus ei tohi olla varasemaid sertifikaate, mis võivad takistada süsteemi sisse logimist.

Kõikidele kasutajatele edastab REKS konto loomisel ka detailsema juhise sertifikaadi laadimise kohta.
NB! Võimalus on ka sertifikaat vajadusel nn kopeerida, et seda saaks kasutada teises seadmes. Sellisel juhul tuleb tagad et nt jaeapteek kes kavandab sertifikaati kopeerida siis lubatud on sertifikaat kopeerida nendesse seadmetesse, mis asuvad samal aadressil ehk lokatsioonis. Lisaks tuleb asutusel tagada, et sama sertifikaati kasutavate ja süsteemile ligisaavate isikute osas peetakse vajalikku ülevaade mis võimaldaks vajadusel teostada kontrollida, kes konkreetselt süsteemi kasutas.

ROLLIDE LOOMINE ADMINISTRAATORI POOLT
Rollid luuakse vastavalt asutuse profiilile. Ehk et apteegi ja hulgimüüja rollide maksimaalsed võimalused on erinevad. Rollide loomisel on iga asutuse otsustada, kuid mitu erinevat rolli ühes asutuses (võib luua ka ainult ühe rolli lisaks administraatori rollile).

ADMIN õigusega isikul avaneb vaade, kus isik saab luua enda asutuse sees uusi kasutajaid ja
määrata neile rollid. ADMIN saab luua ka uusi rolle vastavalt etteantud õigustele. Soovitav on siiski tavakasutajale mitte anda nt sertifikaadi loomise, haldamisega seotud õiguseid.
Rollide loomise kohta edastav REKS administraatori konto loomisel detailsema juhise.

 

Üles