Sertifikaadi laadimine

Sertifikaadi laadimine ja kontode loomine lõppkasutajale

SERTIFIKAAT:

Andmekogus kasutamiseks vajalik sertifikaat on unikaalne ja see salvestatakse kindlasse seadmesse. Eelnvast tulenevalt on süsteem kätte saadav üksnes sama seadet kasutades, kuhu sertifikaat laaditi.
REKS loob kliendi ja väljastab sertifikaadi ainult esmasele asutuse administraatorile. Järgmiste sertifikaatide laadimine on iga asutuse administraatori luua ja hallata.

SERTIFIKAADI LAADIMINE
1. Sertifikaat laetakse veebilehe kaudu ja salvestatakse konkreetsesse seadmesse. Hilisemad
sisselogimised tuleb teha selle sama seadmega. Laadimisel tuleb sisse logida e-kirjaga laekunud kasutaja nime ja parooli kasutades. Parooli edastab esmase konto loomisel REKS administraator. Kui sertifikaat luuakse juba olemasoleva asutuse sees siis edastab parooli iga vastava asutuse administraator

2. NB sertifikaat tuleb alla laadida 24h jooksul alates selle esmasest väljastamisest. Palume varuda aega ja vajadusel tehnilise abilise olemasolu.

3. Laadimisel on paar nüanssi mida on vaja järgida:
   a. Esmalt tuleb e-kirjast sisestada antud TAN
   b. Protsessi kestel tuleb kindlasti eraldi üles märkida ekraanile eraldi aknas kuvatav kood (passphrase)!
   c. Süsteemi sisse logimisel tuleb kasutada REKS ADMIN poolt edastatud parooli

4. Kui sertifikaadi laadimine õnnestus siis tuleb teha uus sisselogimine, valides logimisel õige sertifikaadi. Kindlasti tuleb jälgida et brauseri mälus ei oleks varasemaid sertifikaate, mis võivad takistada süsteemi sisse logimist.

Kõikidele kasutajatele edastab REKS konto loomisel ka detailsema juhise sertifikaadi laadimise kohta.
NB! Sertifikaati on vajadusel võimalik ka kopeerida, et seda saaks kasutada teises seadmes. Lubatud on sertifikaati kopeerida nendesse seadmetesse, mis asuvad samal aadressil ehk samas lokatsioonis. Lisaks tuleb asutusel tagada, et sama sertifikaati kasutavate ja süsteemile ligipääsu omavate isikute osas on olemas ülevaade, mis võimaldab vajadusel teostada kontrollida, kes konkreetselt süsteemi kasutas.

ROLLIDE LOOMINE ADMINISTRAATORI POOLT
Rollid luuakse vastavalt asutuse profiilile. See tähendab, et näiteks apteegi ja hulgimüüja rollide maksimaalsed võimalused on erinevad. Rollide loomisel on iga asutuse otsustada, kui mitu erinevat rolli ühes asutuses kasutusel on (võib luua ka ainult ühe rolli lisaks administraatori rollile).

ADMIN õigusega isikul avaneb vaade, kus isik saab luua enda asutuse sees uusi kasutajaid kui ka
määrata neile rollid. ADMIN saab luua ka uusi rolle vastavalt etteantud õigustele. Soovitav on siiski tavakasutajale mitte anda nt sertifikaadi loomise ja haldamisega seotud õiguseid.
Ka rollide loomise kohta edastab REKS administraatori konto loomisel detailsema juhise.

 

Back to Top