EMVO Uudiskiri

 

EMVO Uudiskiri: Kontrollida on lubatud ainult kasutaja füüsilises valduses olevaid pakendeid

Uuendatud 09.12.2021

Pakendi ehtsuse kontrolli on lubatud läbi viia ainult kasutaja füüsilises valduses olevate pakendite puhul. Antud nõue tuleneb 2.10.2015 a. delegeeritud määruse (EL) 2016/161 artiklitest 20 ja 25, kus on sätestatud lõppkasutaja (hulgimüüja või apteekeri) füüsilises valduses oleva pakendi ehtsuse kontrolli nõuded.

(REKS märkus: sama nõue on sätestatud ka lõppkasutaja ja REKSi vahel sõlmitud lepingus).

Tagasi ülesse