• Home
  • /
  • Alertide kirjeldused

Alertide kirjeldused

REKS EtMVS enimlevinud alerted kirjeldused

Uuendatud jaanuar 2020

Documentation (URS Part IV Requirement) NMVS tagastamse kood MNVS tagastuskoodi kirjeldus Hub alert (alerdi kood) Hub alerdi kirjeldus (alerdi nimi) Info alerdi esinemise kohta
Ch. 8.2.1
No. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9:
– Pack already dispensed
(1), (2), (3);
– Pack exported (7);
– Pack decommissioned
for another reason (8);
– Pack repacked (9)

Ch. 12.2.1
No. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9:
– Pack already dispensed
(1), (2), (3);
– Pack dispensed (7);
– Pack decommissioned
for another reason (8);
– Pack repacked (9)

NMVS_NC_PCK_22 Pakend ei ole aktiivne #A24 Oleku muutmist ei saanud teha Iga kord, kui teostate paketi oleku muutmise dekomisjoneerimistehingut (kõik G100-s teevad) ja saate selle tagastamise koodi, siis on tõstatatud alert.

Erandjuhtum:
On ainult üks erand: kui proovite dekomisjoneerimist, kuid vastuses näete, et paki staatus oli juba EI OLE AKTIIVNE põhjusel “AEGUNUD”, “TAGASIKUTSUTUD” või “KASUTUSELT EEMALDATUD”. Nendel juhtudel saate ikka tagastuskoodi, aga alerti ei ole koostatud.

Palun pange tähele, et selle erandiga saate vastava tagastamise koodi, kuid ühtegi alerti ei ole koostatud

Ch. 9.2.1 No. 7, 8, 9:
– Pack exported
– Pack decommissioned for any reason
– Pack repacked
NMVS_NC_PCK_06 Pakendi staatus ei vasta tagasivõtmise toimingule
(seatud ja tagasivõtmise olek peavad olema samaväärsed)
#A24 Oleku muutmist ei saanud teha Iga kord, kui teostate paketi oleku muutmise dekomisjoneerimistehingut (kõik G100-s teevad) ja saate selle tagastamise koodi, siis on tõstatatud alert.

Erandjuhtum:
1. Kui proovite dekomisjoneerimist tühistada, kuid vastuses näete, et pakk oli AKTIIVNE
2. Kui proovite dekomisjoneerimist tühistada, kuid vastus annab teate, et paki olek EI OLE AKTIIVNE partii või tootega seotud põhjustel (“AEGUNUD”, “TAGASIKUTSUTUD”, “KASUTUSELT EEMALDATUD), aga mitte teine paki oleku staatus (“TARNITUD”, “EKSPORDITUD”, “NÄIDIS” jne)

Palun pange tähele, et selle erandiga saate vastava tagastamise koodi, kuid ühtegi alerti ei ole koostatud

Ch. 7.2.1
No. 9, 10, 12, 13:
Exp/Batch Mismatch
NMVS_FE_LOT_12 Kehtivusaeg ei ühti NMVS’is oleva kuupäevaga #A52 Aegumiskuupäeva mitte vastavus Iga kord, kui teostate paketi oleku muutmise dekomisjoneerimistehingut (kõik G100-s teevad) ja saate selle tagastamise koodi, siis on tõstatatud alert.
Ch. 7.2.1
No. 9, 10, 12, 13:
Exp/Batch Mismatch
NMVS_FE_LOT_13 Partii ID ei vasta NMVS’is olevale seerianumbrile #A68 Partii numbri mitte vastavus Iga kord, kui teostate paketi oleku muutmise dekomisjoneerimistehingut (kõik G100-s teevad) ja saate selle tagastamise koodi, siis on tõstatatud alert.
Ch. 7.2.1
No. 6?, 7, 8:
Serial number
unknown
NMVS_NC_PC_02 Tundmatu seerianumber #A3 Pakki ei leitud Iga kord, kui teostate paketi oleku muutmise dekomisjoneerimistehingut (kõik G100-s teevad) ja saate selle tagastamise koodi, siis on tõstatatud alert.
Statement of EMVO NMVS_NC_PC_01 Tundmatu tootekood #A1 Toodet ei leitud Iga kord, kui teostate paketi oleku muutmise dekomisjoneerimistehingut (kõik G100-s teevad) ja saate selle tagastamise koodi, siis on tõstatatud alert.
IMT Design Note NMVS_FE_LOT_03 Andmetele vastavat partiid ei leitud #A2 Partiid ei leitud Iga kord, kui teostate paketi oleku muutmise dekomisjoneerimistehingut (kõik G100-s teevad) ja saate selle tagastamise koodi, siis on tõstatatud alert.
IMT Design Note NMVS_NC_PCK_19 Omand on pakendile juba määratud #A7 Pakk on juba taotletud olekus Iga kord, kui teostate oleku muudatusi (kõik ühekordsed pakendid G100-d), kuid süsteem ei tea toote/pakendi andmeid ja seetõttu käivitab turgudevahelise otsingu (vastuses on näha intermarket’i lipp) ja saate selle tagastuskoodi, siis alert on koostatud
IMT Design Note NMVS_NC_PCK_20 Omandi määramise ja tagasivõtmise vaheline ajaline limiit on ületatud #A4 Ajaline limiit on ületatud Iga kord, kui teostate oleku muudatusi (kõik ühekordsed pakendid G100-d), kuid süsteem ei tea toote/pakendi andmeid ja seetõttu käivitab turgudevahelise otsingu (vastuses on näha intermarket’i lipp) ja saate selle tagastuskoodi, siis alert on koostatud
IMT Design Note NMVS_NC_PCK_21 Tagasipööramist saab teostada ainult kasutaja, kes omaduse määras #A5 Tagasivõtmine on üritatud teha teise kasutaja poolt Iga kord, kui teostate oleku muudatusi (kõik ühekordsed pakendid G100-d), kuid süsteem ei tea toote/pakendi andmeid ja seetõttu käivitab turgudevahelise otsingu (vastuses on näha intermarket’i lipp) ja saate selle tagastuskoodi, siis alert on koostatud
IMT Design Note NMVS_NC_PCK_27 Oleku muutmist ei saanud teha #A24 Oleku muutmist ei saanud teha Iga kord, kui teostate oleku muudatusi (kõik ühekordsed pakendid G100-d), kuid süsteem ei tea toote/pakendi andmeid ja seetõttu käivitab turgudevahelise otsingu (vastuses on näha intermarket’i lipp) ja saate selle tagastuskoodi, siis alert on koostatud
Back to Top